TEK DERS BAŞVURU FORMU

Azami süreyi doldurmamış ve aşağıdaki dersler dışındaki tüm ders yükümlülüklerimi yerine getirmiş bulunuyorum. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 30 ve Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi Madde 13 uyarınca, başarısız olduğum dersler için ek sınav hakkı tanınmasını istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

 

SINAV TALEP EDİLEN DERSLER

 

 

ONAY METNİ