SPOR YÖNETİMİ

Spor Yönetimi Programının amacı; spor ve rekreasyon hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarla birlikte kamu ya da özel sektörlerin farklı düzeylerindeki pozisyonlarda sportif faaliyetlerle ilgili kararların alınması ve uygulanması için gerekli mesleki beceriye sahip spor elemanlarını yetiştirmektir.

Programımız, çağdaş spor yönetimi yaklaşımı çerçevesinde, evrensel bir olgu olan spor kültürünü kazanabilmek için, spor yönetimi alanında oluşabilecek problemlerin çözümünde yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip halinde çalışmaktan hoşlanan, sorumluluk sahibi, teknolojiye hâkim ve tüm bu özellikleri spor yönetimi faaliyetlerinde değerlendirebilecek mesleki beceriye sahip bireylerin yetiştirilmesi programın esasını oluşturmaktadır.

• Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir.

• İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı vardır.

ÇALIŞMA ALANLARI:

 • Spor Yönetimi Programı mezunları;
 • Spor Kulüpleri
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile birlikte İl/İlçe Müdürlükleri
 • Spor Federasyonları
 • Belediyelerin Kültür ve Sanat Daire Başkanlıklarında
 • Sporcu Eğitim Merkezleri
 • Kamu ve özel sektör kuruluşlarının medya hizmetlerinde çalışabilirler.

DGS İLE GEÇİLEBİLEN BÖLÜMLER:

 • İşletme
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Spor Yöneticiliği
 • Rekreasyon 

ETKİNLİKLER

Tümü