YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

 

V. Müdür / Başkan Doç. Dr. Kamil USLU
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. İlyas SÖZEN
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Berker KOCATÜRK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Çetin İlhan AKBULUT
Üye Dr. Öğr. Üyesi Melike DİVRİKLİOĞLU
Yüksekokul Sekreteri / Raportör Gülşen ŞİMŞEK