Yüksekokulumuz sağlık hizmetlerine ayrı bir önem vermektedir. Sağlık Kültür Spor Birimi bünyesinde, çalışanlar ve öğrencilerimizin kişisel sağlık sorunlarını tedavi etmek ya da gerektiğinde sağlık kurumlarına sevk etmekle yükümlü bir birimdir. 
 
Tüm bu sağlık hizmetlerinden yüksekokulumuz öğrencileri ve çalışanlar ücretsiz olarak yararlanmaktır. 
 
Yüksekokulumuzun sağlık biriminde hafta içi gündüz 08.30 - 18.30 saatleri arasında I.Basamak Sağlık Hizmetlerinden poliklinik hizmetleri, sağlık taramaları, sağlık eğitimleri, koruyucu sağlık hizmetleri ve acil durumlarda ilkyardım gibi hizmetler sunulmaktadır. 
 
Sağlık Birimi olarak prensibimiz profesyonel bir şekilde, öğrencilerimize ve çalışan idari-akademik kadroya yönelik Güven sağlamak, Doğru Yerde, Doğru Zamanda, Doğru Uygulama ile Kaliteli Hizmet sunmaktır. 
 
Hayatı tehdit eden acil vakalarda 112 ile iletişim sağlanarak acil müdahale ve hastaların 2.basamak sağlık kuruluşuna ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevkleri gerçekleştirilmektedir. 
 
Yüksekokulumuzun internet sitesinde ve haber panolarında sağlık ile ilgili afiş, broşür ve eğitsel notlara yer verilerek öğrencilerimizin ve personelimizin sağlık bilgilerinin güncel kalması, farkındalığının artırılması ve bu sayede daha sağlıklı toplumlar oluşmasına katkıda bulunulmaktadır. 
 
Okul sağlığı koruma aşamasında amacımız, temel sağlık konularında eğitim (İlkyardım, cinsel yolla bulaşıcı hastalıklar,yaşam bulguları,, Diyabet, Hipertansiyon, Bayılma, Bulaşıcı Hastalıklar, stres ve stres yönetimi ...gibi), öğrencilerden zararlı alışkanlıkları ve kronik hastalığı olanları belirleme ve belirlenen hastalığı takip, tedavi ve yönlendirmedir. 
Ayrıntılı sağlık bilgilerini içeren sağlık anketi uygulanmakta olup, muayene için başvuran öğrencilerin kaydı tutulmaktadır. 
 
Okulumuzun kantini, derslikleri, tuvalet ve okul çevresi, temizlik personelinin uygulamaları hijyen ve sağlık açısından denetlenmektedir. 
Okulumuzda kantin ve yemekhane personelinin portör muayene raporları periyodik olarak kontrol edilmektedir. 
 
Öğrencilerimizden ileri tetkik istendiği durumlarda 2. basamak sağlık kuruluşuna sevki ve randevu talebinin yapılması okul sağlığı hemşiremiz tarafından yapılmaktadır. 
 
Okul hemşiremiz tarafından her ay öğrencilerin ve akademik kadronun talebi doğrultusunda sağlık eğitimi seminerleri Powerpoint sunumu şeklinde yapılmaktadır.