Yönetmelikler

İhale Yönetmeliği
Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

Yönergeler

Akademik Danışmanlık Yönergesi
Arşiv Yönergesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklerini Destekleme (BEDEK) Yönergesi
Burs Yönergesi
Bütçe Uygulama Usul ve Esasları Yönergesi 
Çift Anadal Yönergesi
Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi  
Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketliliği Yönergesi Ek-1
Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketliliği Yönergesi 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
Danışma Kurulu Yönergesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi
İdari Personel Disiplin Yönergesi
İndirim ve İade Uygulama Esasları 
Kalite Komisyonu ve Kalite Güvencesi Yönergesi
Kütüphane Çalışma Esasları Yönergesi
Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi
Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması Kredi Transferi ve İntibak İşlemleri Yönergesi
Sağlık, Kültür ve Spor Birimi Teşkilat, Görev ve Çalışma Usulleri Yönergesi
Staj Yönergesi
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi
Yatay Geçiş (Ek Madde-1) Uygulama İlkeleri
Yatay Geçiş Yönergesi
Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi
Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Öğretim ve Sınav Yönergesi
2547 Sayılı Kanunun 44 ( c ) Maddesi Uygulama Esasları