II. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi

28 May 2021

Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi” İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Karabük Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, iş birliğiyle gerçekleşti. 

Kongrede, Ege Bölgesi mimari ve kültürel değerleri ana temasıyla, ana konusunu turizm disiplini ve turizm destinasyonlarının en önemli çekicilikleri olan kültürel ve mimari eserler başlıkları altında bildiri sunumları konuşuldu. 

Kongrenin açılış oturumunda Kongre Başkanı ve Karabük Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuray Türker kongreye ikinci kez ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Doç. Dr. Türker konuşmasında “Kongrenin temel amacı, turizm destinasyonlarının en temel çekiciliklerinden biri olan mimari eserler, turizm için ya da turizm sektörü tarafından inşaa edilen mimari yapılar, turizm mimarlık ve kültürel miras arasındaki ilişki ile bu ilişkinin önemini ortaya koymaktır. Üç gün sürecek olan kongrede toplam da 87 bildiri sunulacak.” dedi.

“21. Yüzyılın iki yükselen trendi: Doğa ve çevre”

Kongre Onur Kurulu Üyesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan ise, “Kültürel miras, geçmiş kuşaklardan günümüze gelen ve korunarak gelecek nesillere yararına olacak şekilde aktarılan evrensel değerlere sahip tarihi kıymetlerdir. Konuya turizm açısından bakıldığında uzmanlar 21. yüzyılda turizm de iki yükselen değer olacağını ısrarla vurgulamaktadır. Bunlar doğa ve çevre. Doğal kaynaklar tüm dünyada azalmakta Küresel ısınmanın da etkisi ile tahrip edilmekte ve buna karşın kültürel bir ikimize giderek artmaktadır. Kültürel birikimin giderek artmasında medyanın, sosyal medyanın, dijitalleşme gibi etkenlerin de önemi büyüktür. Pandemi döneminde dahi sanal turlar, sanal müze ziyaretlerinde görülen artış dijitalleşme kültür ve turizm üçgeninin çarpıcı bir örneğini ortaya koymaktadır. Ülkemiz kültürel miras açısından oldukça zengindir. Dünyanın en eski kültür yapı topluluğu Göbeklitepe bu topraklarda doğmuştur. Biz bu kongrenin ana temasını bu sefer Ege bölgesi kültürel miras değerleri olarak belirledik. Özellikle Ege bölgesinin en büyük ile olan İzmir doğası, tarihi ve gastronomisi ile kültürel miras açısından oldukça zengindir.” ifadelerini kullandı.

Kongre üç gün boyunca Ege Bölgesi mimari ve kültürel değerleri ana teması bağlamında 87 bildiri sunumuyla çevrim içi olarak devam etti.