İKMYO Sosyal Hizmetler Programı Koruyucu Aile Hizmetleri Yürüten STK Örneği ve Sosyal Sorumluluk Kapsamında Gönüllü Çalışmalar

16 Kas 2021

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı olarak; Sosyal Hizmet Kuruluşları dersi kapsamında, kamu, yerel -merkezi yönetim, özel ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere "sosyal hizmet" faaliyetlerinin yürütüldüğü kurum/kuruluşların öğrenciler tarafından tanınması adına buluşmalar/toplantılar düzenlenmektedir. Ders kapsamında, sosyal hizmet disiplinin çalışma alanlarından biri olan “koruyucu aile” hizmetlerine yönelik, İzmir Koruyucu Aile Derneği (İZKAD) ‘nin ev sahipliğinde; İZKAD Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Şefika YILDIZ ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Şube Müdürü Hasan ÖZDEMİR’in katılımı ile “Koruyucu Aile Hizmetleri Yürüten STK Örneği ve Sosyal Sorumluluk Kapsamında Gönüllü Çalışmalar” konulu etkinlik  gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte; “Koruyucu aile sistemi nedir? İsteyen herkes koruyucu aile olabilir mi?” bu ve benzer soruları yanıtlayacak şekilde; sayın Hasan ÖZDEMİR tarafından koruyucu aile modeli ve sosyal hizmetler alanında mesleki aktarımlar gerçekleştirilirken; sayın Şefika YILDIZ ise İZKAD’ın çalışmaları ve federasyon oluşumu süreçlerini koruyucu aile deneyimleri üzerinden öğrencilerimiz ile paylaşmıştır. Etkinlikte İKMYO Sosyal Hizmet Programı öğrencileri yanı sıra, dernek gönüllüleri ve stajyer öğrenciler de yer almıştır.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine bakıldığında, Türkiye nüfusunun 22 milyon 750 bin 657'sini, başka bir ifadeyle %27,2'sini çocuk nüfus oluşturmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre; 2020 yılında aile içinde sağlıklı bir gelişme ve yetişme imkanı bulamadığı için devlet korumasında hayatlarını sürdüren, Türkiye genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısı 13 bin 524’tür. Çeşitli sebeplerle evlat edinilemeyen çocuklar koruyucu aileler yanında kalabilmektedir. "Koruyucu aile" uygulaması ise son yıllarda giderek daha fazla duyulmaktadır. Mevcut koruyucu aile sayısı 6 bin 481, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 7 bin 864 iken, evlat edindirilen çocuk sayısı 2020 yılında 493 olmuştur.