DUYURULAR

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği, 2022-1-TR01-KA131-HED-000053386 ve 2023 yılı Projeleri Başvuruları Hk.

02 Mar 2023

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği, 2022-1-TR01-KA131-HED-000053386 ve 2023 yılı Projeleri Başvuruları Hk.

 

2022-1-TR01-KA131-HED-000053386 ve 2023 yılı projeleri kapsamında, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Erasmus+ değişim programı ile yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrencilerimiz için başvurular 21/03/2023 – 04/04/2023 tarihleri arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/  web sayfasından alınacaktır.

 

Başvuru Tarihleri

21/03/2023-04/04/2023

Başvuru Yeri:

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/

Başvuru detayları aşağıda ilgili başlıkta adım adım belirtilmiştir.

Yabancı Dil Sınavı (Yazılı)

Tarih, yer ve saat sınav detayları sonra duyurulacaktır.

Yabancı Dil Sınavı (Sözlü)

Tarih, yer ve saat sınav detayları sonra duyurulacaktır.

Bu başvuru dönemi İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunda kayıtlı Birinci Sınıf öğrencilerine açıktır.

Bilgi için

Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğü erasmus@kavram.edu.tr

 

 

Kimler Başvuru Yapabilir?

  1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
  2. Öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
  • Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış; 
  • Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100
  • Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredi yükü olması gerekir (bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS). Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 AKTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir. Bu durumda olan öğrenciler Program başkanı onayı ve bilgisi dahilinde olmalıdır.
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde 2014-2020 Erasmus+ döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. 
  • Çift Anadal Programına kayıtlı olan öğrenci, tek bir Anadal’ından başvuru yapabilir.

 

 

İngilizce Seviye Tespit Sınavı
Erasmus+ Değişim Programı kapsamında eğitim görmek isteyen öğrencilerimiz daha sonradan duyuracağımız tarihlerde yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavlarına katılmak zorundadır. Aynı zamanda sınav katılımcı listeleri ve sınav saatleri web sayfamızda yer alan duyurular kısmında daha sonra  ilan edilecektir. 

Öğrencilerin sınavdan başarılı olabilmesi ve hareketlilikten faydalanmaya hak kazanabilmesi için İngilizce sınavından (sözlü ve yazılı sınav sonucu) CEFR sistemine göre minimum B1/B2 seviyesinde puan almaları gerekmektedir.

Yazılı sınavdan 60 (altmış), Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik bölümü için 75 (yetmişbeş) puan barajını geçemeyen öğrencilerin sözlü sınava katılma hakları yoktur.

• Yabancı Dil Yeterlilik Puanı, yazılı sınav notunun %75’i ve sözlü sınav notunun %25’i olarak hesaplanacaktır.

• Öğrencinin genel akademik not ortalaması, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'nun 4'lük sistem-100'lük sistem not çevrim tablosu kullanılarak 100'lük sisteme çevrilir.

• Akademik ortalamanın %50'si ile Yabancı Dil Yeterlilik Puanının %50'si toplanarak, Erasmus Genel Sıralama Puanı elde edilir.

Yüksekokulumuz tarafından uygulanan yabancı dil sınava girmek yerine, son iki yıl içinde, ÖSYM dönüşüm tablosunda yer alan TOEFL IBT, PTE Academic, CPE ve CAE sınavlarına katılarak asgari YDS 75 puan karşılığı dil yeterlik belgesini dilekçe yoluyla sunan öğrencilerin sınav puanları da ÖSYM Dönüşüm tablosundaki karşılığı göz önünde bulundurularak kabul edilir.

Seçim Kriterleri
2022 ve 2023 sözleşme dönemlerinde hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere, engelliliğin belgelenmesi kaydıyla.

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

ÖNEMLİ NOT:

Türkiye Ulusal Ajansından gelen 14.02.2023 tarihli yazıya istinaden birinci ve ikinci derece akrabaları veya kendileri, deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde ikamet etmekte olan öğrenciler Erasmus+ öğrenci hareketliğine yapacakları başvurularda +10 puan ile önceliklendirilir.

Elde edilen toplam puana göre öğrenciler sıralanır ve tercih sıraları ile üniversitelerin kontenjan durumuna göre yerleştirilir. İsteyen öğrencilerin maddi destekten (hibe) feragat edebilecektir. Hibe hakkı kazanamayan öğrenciler ise, programdan “0” hibeli olarak faydalanabilirler.

 

Anlaşmalı Kurum Listesi
Link

2022 ve 2023 projeleri kapsamında Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları. 

Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. 

 

Ülke grupları

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

750

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya,

450

600

 

NOT:  

  1. Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketlilikleri kapsamında kısmen veya tamamen hibelendirilerek gidecek öğrencilerin hibeleri, öğrenci gitmeden önce toplam öngörülen hibenin %80'i ve döndükten sonra %20’si şeklinde 2 taksit halinde verilir.
  2. Başvurular ile ilgili yaşadığınız teknik sorunlarla ilgili erasmus@kavram.edu.tr adresine mail atabilirsiniz. Yanlış veya eksik başvuru yaparak başvurusunu gönderen öğrencilerin başvurularını tekrar değiştirme hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru yaparken dikkatli olunmalıdır.

İlave Hibe Desteği 
Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkanları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır. 

1. 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar) 

2. Kendilerine yetim aylığı bağlananlar 

3. Şehit/Gazi çocukları 

4. Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, annebabasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.) 

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilir:

 

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

*Bu durumda staj için ilave destek verilmez

Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci/yeni mezunlara seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır:

 

Elde edilen “km” değeri

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10-99 KM arası

23 €

-

100 - 499 KM arası

180 €

210 €

500 - 1999 KM arası

275 €

320 €

2000- 2999KM arası

360 €

410 €

3000 - 3999 KM arası

530 €

610 €

4000 - 7999 KM arası

820 €

-

8000 KM ve üzeri

1500 €

-

 

Seyahat Desteği Almayan Öğrenci/Yeni Mezunlar için Yeşil Seyahat Desteği
Seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilir.

Erasmus+ Programı İçerme Desteği 
Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır.

Erasmus+ içerme desteği talepler Erasmus Ofisine rapor ile birlikte iletilmeli  (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu).  

Öğrenci seçildikten sonra forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin İçerme Desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir.

İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.

Kontenjan

Yüksekokulumuz 2022 ve 2023 Erasmus+ Projeleri kapsamında ilanlara çıkmıştır.
Elde edilen toplam puana göre öğrenciler sıralanır ve tercih sıraları ile üniversitelerin kontenjan durumuna göre yerleştirilir. Tahmini kontenjanlarımızın detayları aşağıdaki gibidir.

2022 proje yılı için: 3

2023 proje yılı için: 3 (2023 proje yılının hibeleri henüz kesinlik kazanmamış ve kurumumuza tahsis edilmemiş olup tahmini olarak yazılmıştır)

Kurumumuz tüm hak kazananları yedek olarak açıklayıp bütçeye ve başarı sırasına göre hibelendirilecektir. Kontenjanların adil dağıtılmasi amaciyla her programdan en fazla bir öğrenci seçilecektir ve hak kazananlar içinde en yüksek puanlı öğrencinin seçilmesi esastır.

Eğer hak kazanan öğrencilerden hareketliliği çeşitli sebeplerle gerçekleştirmekten vazgeçen olursa hak kazanan öğrenciler içinde her programdan en fazla bir öğrenci kuralı gözetilerek tekrar seçim yapılır.

Yedekte olan öğrenciler anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin kontenjanları dahilinde hareketliliğe hibesiz olarak katılabilirler. Erasmus Dil Sınavdan yeterli puanı alan ve kontenjana yerleşen öğrenciler aday öğrenci statüsünde olup, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Yüksekokulumuza tahsis ettiği hibe miktarlarına göre Birim kontenjanları ve hibe dağıtım sonuçları kesinlik kazanacaktır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanacak öğrenciler, sadece bir dönem (azami 6 ay) için hibe alabilirler.

BAŞVURU SÜRECİ:

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için ERASMUS+ programından yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen öğrenciler, 21 Mart 2023 tarihinden itibaren duyuruları takip ederek başvurularını ilan edilecek sistem üzerinden tamamlayabilirler.

SON BAŞVURU TARİHİ: 04 Nisan 2023
İletişim: 
erasmus@kavram.edu.tr

ERASMUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1-     https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ giris adresinden E-Devlet’e TC Kimlik No. ve E-Devlet şifresiyle giriş yapılır.

2-     Açılan başvuru portalında öğrenci bilgileriniz ve başvurabileceğiniz ilanlar karşınıza gelecektir. Solda bulunan ikondan Başvurularım seçeneğine tıklayınız.

3-     Başvurularım kısmında, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tarafından açılan aktif ilanları göreceksiniz. Bu ilanlardan birine başvurmak için, başvurmak istediğiniz ilanın sağında yer alan seçeneğini tıklayınız.

4-     Gelen ekranda kişisel bilgileriniz olacaktır. Bu bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra, aşağıda işaretlenen alana desteklenen format ve boyutlarda bir fotoğrafınızı yüklemeniz gerekmektedir. Bu fotoğraf vesikalık veya yüzünüzü tam olarak gösterecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf da olabilir. Profil resmi bu sayfada zorunlu alandır.

a) Engelli, şehit/gazi yakını veya 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler, bu durumlarını belgelemek koşuluyla bu alanda ilgili kutucuğu işaretleyerek, belgelerini yükleyebilirler.

5-     Bir sonraki aşamada; bölüm ve genel not ortalaması bilgileriniz çıkar. Buradaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. Eğer burada yer alan genel not ortalamanız ile OBS’deki transkriptinizde yer alan genel not ortalaması birbirinden farklı ise, Öğrenci İşleri Birimi ile irtibata geçerek E-Devlet’teki transkriptinizin güncellenmesini talep etmelisiniz.

a) Belge yükleme aşamasında E-Devlet’ten alınan transkriptin yüklenmesi gerekmektedir. Bu belgeye E-Devlet Kapısı’na giriş yaptığınızda arama kutucuğuna “Transkript Belgesi Sorgulama” yazarak erişebilirsiniz.

6-     Bir sonraki aşama olan Tercih Bilgileri kısmında, Tercih Listesi seçeneğine tıkladığınızda, bölümünüzle anlaşmamız bulunan üniversiteler ve kontenjanları gelecektir. Bu listeden tercih etmek istediğiniz en fazla üç üniversiteyi seçebilirsiniz. Bu üniversitelerin tercih sıralamalarında değişiklik yapmak için soldaki okları kullanabilirsiniz. Daha sonra tercih yap seçeneğini de işaretleyebilirsiniz.

7-     İletişim Bilgileri alanında, lütfen kullandığınız cep telefonu numarası ve güncel e-posta adresi ile ev adresinizi giriniz. Girdiğiniz e-posta adresi ve cep telefonu numarasının güncel olduğundan lütfen emin olunuz. Bu bilgiler adaylarla iletişime geçilirken kullanılacağından, bilgilerin doğruluğu son derece önemlidir.

8-     Transkript ve yabancı dil sınavı sonuç belgenizi de yükledikten sonra, en son aşamada verdiğiniz bütün bilgilerin bir özeti olacaktır. Eğer değiştirmek istediğiniz bir bilgi var ise, Geri seçeneğine tıklayarak düzenleme yapabilirsiniz. Bütün bilgilerin doğruluğundan eminseniz, BAŞVURUYU TAMAMLA seçeneğine tıklayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvuru sayfanızın bir kopyasını Başvuru PDF indir seçeneğini tıklayarak indirebilirsiniz.

Başvuru son tarihine kadar portala giriş yaparak başvurunuzda değişiklik yapabilirsiniz. Başvurular tamamlandıktan sonra değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır

erasmus@kavram.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.