DUYURULAR

Aşçılık Programı Logo Tasarım Yarışması

16 Ara 2022

Katılım Koşulları

1. Yarışma İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin tümünün katılımına açıktır.

2. Her katılımcı en fazla 3 adet tasarımla yarışmaya katılabilir.

Teknik Koşullar

1. Logo tasarımı ‘’ İKMYO - Aşçılık Programı ‘’ ibarelerini içermelidir.

2. Logo tasarımlarının A4 boyut üzerinde uzun kenarı 10 cm’i geçmeyecek biçimde renkli olarak üstte, ayrıca aynı A4’de aşağıda tek satır halinde ve uzun kenarı 3 cm’yi geçmeyecek şekilde küçültülmüş olarak 1 adet renkli örneği, 1 adet siyah-beyaz örneği ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

3. Tasarımlar; Adobe Illustrator programında 300 dpi CMYK renk formatında vektörel olarak

hazırlanmalı, PDF formatında gönderilmelidir. (PDF yapmadan önce bütün fontlar convert edilmelidir).

4. Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olup daha önce başka bir yerde kullanılmamış ya da

yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluşlarca tasarlanan logoları çağrıştırmaması gerekmektedir.

5. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan logolar değerlendirmeye alınmayacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir.

6. Seçici Kurul, tasarımları, amaca uygunluk, özgünlük, yaratıcılık, İzmir Kavram Meslek Yüksekokul Aşçılık Programı’nin misyon, vizyon, tarihsel gelişimi ve birikimini dikkate alan bir çerçevede değerlendirecektir.

7. Seçici Kurul; uygun gördüğü bir tasarımı İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı’nin Logosu olarak belirleyecektir.

Logo tasarımlarının adlandırılması ve gönderilmesi

  1. Katılımcılar, tasarım(lar)ını aşağıdaki katılımcı iletişim bilgileriyle birlikte yarisma@kavram.edu.tr e-posta adresine göndermelidir.

Katılımcı iletişim bilgileri: Adı-Soyadı, Program adı, e-posta, Gsm

2. Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza ya da ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı işaret bulunduran tasarımlar yarışma dışı bırakılacaktır.

3. Logo tasarımları, katılımcı iletişim bilgileri ile birlikte 06.02.2023 saat 18:00’a kadar e- posta yoluyla gönderilecektir. E-postadan kaynaklanan kaybolma ve gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez. Belirtilen süre içerisinde belirtilen e-posta adresine ulaşmayan tasarımlar yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

4. Başvuru ve teknik koşullara uymayan logo tasarımları yarışma dışı bırakılacaktır.

5. Birden fazla tasarımla katılan tasarımcılar, logo tasarımlarını aynı e-posta içinde göndermelidir.

Seçici Kurul

Dr. Öğretim Üyesi Derya SAYGILI

Dr. Öğretim Üyesi Semih SALMAN

Dr. Öğretim Üyesi Şerafettin DEDEOĞLU

Dr. Öğretim Üyesi Duygu DİNÇELİ

Öğr. Gör. Hande DEMİRCİ

Öğr. Gör. Onur ÖZDEN

Öğr. Gör. Burcu KAYA

Öğr. Gör. Nur Meriç AFACAN

Öğr. Gör.Tuğba DEMİR