DUYURULAR

27.04.2021 Tarih 31467 Sayılı Resmi Gazete Öğretim Görevlisi Alım İlanı

27 Nis 2021

Akademik Personel Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.
Akademik Personel Başvuru Formu için tıklayınız.
Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni için tıklayınız.
Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni için tıklayınız.

NOT : Akademik Personel Adaylarımız, ekte yer alan Açık Rıza ve Aydınlatma Metinlerinin çıktısını alıp, şahsen başvurularında başvuru esnasında imzalayıp teslim edeceklerdir. Posta ile başvurularda ise bu metinlerin imzalı şekilde evraklar içinde gönderilmesi gerekmektedir.

 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden;

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına,

09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.)

2- Başvurdukları programı gösteren Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (Öğretim Görevlisi Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.)

3- YÖK formatında Özgeçmiş,

4- Nüfus Cüzdan ön yüz fotokopisi,

5- Erkek Adaylar için askerlik belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belge)

6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri

7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.

8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin fotokopileri

9- ALES Belgesi

10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü  (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)

13- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı. (E-Devlet üzerinden alınan belge)

14- Akademik Personel Adayı Açık Rıza ve Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (İlgili metinler www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.)

ÖNEMLİ NOTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak

 

 

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir.

NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE ( www.kavram.edu.tr ) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR Duyurulur.

Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak -İZMİR

 

SINAV TAKVİMİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN

İLK BAŞVURU TARİHİ

27.04.2021

SON BAŞVURU TARİHİ

11.05.2021

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

12.05.2021

SINAV GİRİŞ TARİHİ

17.05.2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

18.05.2021

 

 

SIRA NO

PROGRAM

KADRO

SAYISI

UNVAN

ALES

İLAN ÖZEL ŞARTI

1

Grafik Tasarımı

1

Öğretim Görevlisi

70

 

Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon, Animasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon, Animasyon, Animasyon Tasarımı, Sanat ve Tasarım alanlarının birinde Tezli yüksek lisans yapmış olmak.