DUYURULAR

18.11.2019 Tarih 30952 Sayılı Resmi Gazete Öğretim Elemanı Alım İlanı Hk.

18 Kas 2019

Akademik Personel Başvuru Formu için tıklayınız.

Öğretim Üyesi Başvuru Formu için tıklayınız.

Demokrasi Üniversitesi Atama Kriterleri için tıklayınız.


İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden;

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına,

A)     09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

B)      2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuza Öğretim Üyesi alınacaktır.

A-1 ) Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1-       Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2-       Başvurdukları programı gösteren Öğretim elemanı Başvuru Formu ( Öğretim Elemanı Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

3-       YÖK formatında Özgeçmiş,

4-       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5-       Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

6-       Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri

7-       Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.

8-       Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin fotokopileri

9-       ALES Belgesi

10-   2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11-   Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12-   Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü  (E-Devlet üzerinden alınan belge)

13-   Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi (E-Devlet üzerinden Resmi Kurum adına alınan belge)

14-   ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı. (E-Devlet üzerinden alınan belge)

ÖNEMLİ NOTLAR

1-       657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-       Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili mezuniyet bölümünden ALES'ten en az 70 puan almış olmak

3-       Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

4-       Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir.

NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE ( www.kavram.edu.tr ) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR

Duyurulur.

B-1 ) Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu dilekçenin ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını garantör üniversitemiz İzmir Demokrasi Üniversitesinin atanma ilkelerine göre hazırlayarak (5 takım) vermeleri gerekmektedir. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete ’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen başvuru yapabilirler. Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak İZMİR

İLAN TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ 18.11.2019
SON BAŞVURU TARİHİ 02.12.2019
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 04.12.2019
SINAV GİRİŞ TARİHİ (Öğr. Gör. için) 05.12.2019
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 06.12.2019

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.kavram.edu.tr

 

SIRA

ÜNVANI PROGRAM ADET İLAN ÖZEL ŞART
1 DR. ÖĞR. ÜYESİ GRAFİK TASARIMI 1 Görsel Tasarım veya Grafik Tasarım konusunda doktora veya sanatta yeterlilik mezunu olup, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.
2 DR. ÖĞR. ÜYESİ LOJİSTİK 1 Lojistik, Lojistik Yönetimi veya Tedarik Zinciri konusunda doktora mezunu olup, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.
3 DR. ÖĞR. ÜYESİ AMELİYATHANE HİZMETLERİ 1 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora mezunu olmak.
4 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ANESTEZİ

 

1 Tıp Fakültesi veya Hemşirelik Lisans mezunu olup, alanında Yüksek Lisans mezunu olmak
5 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

FİZYOTERAPİ

 

1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, alanında Yüksek Lisans mezunu olmak