ERASMUS +

21 May 2019

Erasmus+ Yükseköğretimde; Öğrenci ve Personel Hareketliliği projelerinin başvuru ve yürütme aşamalarında karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi; ECHE ilkelerine uyum, gelen öğrenci sayılarını artırmaya yönelik strateji oluşturma; Ulusal Ajans’ın Yükseköğretim Sektöründeki yıllık çalışma planında yer alacak faaliyetleri belirlenmesinde rehberlik etme; Avrupa Komisyonu’na programı iyileştirmek adına geribildirimde bulunma; Yükseköğretim Kurumları için Uygulama El Kitabı revizyonu çalışmalarına yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Koordinatörlüğü tarafında; Türkiye genelinde 183 üniversiteyi temsilen kurulan çalışma kuruluna, Yüksekokulumuz Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğr.Gör. Aslıhan Güzin Selçuk 20 kişilik Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü çalışma grubuna seçildi.