Araştırma verileri İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nda kayıtlı aktif 466 öğrenciden elde edilmiştir. Bu araştırmada, küresel COVİD-19 salgını nedeniyle yükseköğretim kurumlarında zorunlu olarak uygulanmakta olan uzaktan eğitim sürecinin öğrencilerin bakış açısı ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

1. Öğrencilerin % 40,3’ü bilgisayar, %27,0’si telefon ve %32,6’sı hem bilgisayar hem de telefon aracılığıyla derslere katılmıştır.

          *Öğrencilerin %75,1’inin kişisel bilgisayarı bulunmaktadır.

          *Öğrencilerin %85,0’inin evinde sabit bir internet bağlantısı bulunmaktadır.

2. Öğrencilerin % 77,9’u derslere çevrimiçi olarak katılmıştır.

          *Öğrencilerin % 34,8’i derslerin kayıtlarını izlemiştir.

          *Öğrencilerin % 2,4’ü derslere hiç katılmamıştır.

3. Öğrencilerin %65,2’si uzaktan eğitim sistemine erişmekte problemler yaşamadığını ifade etmiştir.

4. Öğrencilerin %65,9’u sisteme erişimde sorun yaşadığım zaman teknik destek alabildiğini ifade etmiştir.

5. Öğrencilerin %80’i derslerle ilgili problem yaşadığımda gerekli desteği alabildiğini ifade etmiştir.

6. Öğrencilerin %95,4’ü derslerin öğretim elemanları ile gerektiğinde etkileşime geçebildiğini ifade etmiştir.

7. Öğrencilerin %72,4’ü meslek yüksekokulunun uzaktan eğitim derslerinin erişimine sunduğu imkânların yeterli olduğunu ifade etmiştir.

8. Öğrencilerin %67’si genel olarak uzaktan eğitimden memnun olduğunu düşünmektedir.

          *Öğrencilerin %69,4’ü uzaktan eğitim sürecinde eğitim almak için kampüse gidememekten memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir.

          *Öğrencilerin %67,4’ü uzaktan eğitimin sosyalleşmeyi engellediğini düşünmektedir.

          *Öğrencilerin %52’si uzaktan eğitimde yüz yüze iletişimin olmamasından rahatsız olduğunu ifade etmiştir.

          *Öğrencilerin %80,2’si uzaktan eğitimin, uygulamalı dersleri öğrenmeyi kısıtladığını düşünmektedir.

9. Öğrencilerin %69,5’i uzaktan eğitimde verilen dersleri anladığını ve öğrendiğini ifade etmiştir.