COVID-19 Kriz Komisyonu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2020 tarih ve E.21113 sayılı duyurusu gereğince Meslek Yüksekokulumuzda bünyesinde Koronavirüs ile mücadele sürecinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla COVID-19 Kriz Komisyonu oluşturulmuştur.

1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2020 tarih ve E.21113 sayılı duyurusu gereği akademik ve idari personelin izinlerinin düzenlenmesi,

2. Örgün eğitim programlarına devam eden tüm programların staj ve uygulamalı eğitimleri olan öğrencilerinin eğitimlerine ara verilmesi,

3. Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dâhil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesi,

4. Meslek Yüksekokulumuz akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetleri, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesi,

5. Personel ve öğrencilerin iletişim ve takip sisteminin gözden geçirilmesi,

6. ERASMUS kapsamında yurtdışında var ise öğrencilerimiz ve personelimiz ile derhal iletişime geçilerek, dönüş durumları ve dönüş tarihleri belirlenerek dönmeleri halinde 14 günlük karantina süreci hakkında ilgili birimlerce bilgi verilerek sürecin takip edilmesi, 

7. ERASMUS öğrencilerinin ders intibaklarında mağduriyet yaşamamaları için gereken tedbirlerin alınması ve durumun müdürlüğümüze bildirilmesi,

8. Yerleşkemizin, ortak kullanım alanlarının ve dersliklerin periyodik olarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin üst seviyelere çekilerek etkin bir şekilde yapılması ve gereken önlemlerin alınması. Meslek Yüksekokul genelinde tüm personelin el hijyeninin sağlanması için uygun noktalara yerleştirilen el dezenfektanlarının izlenerek takviyelerin yapılması,

9. Maske, eldiven, dezenfektan, temizlik maddeleri, kağıt havlu gibi sarf malzemelerin stok durumlarının gözden geçirilerek, varsa eksiklerin süratle tamamlanması,

10. Lüzumu halinde çay ocağı, kantin, kütüphane, sosyal alanlar ve spor salonları gibi ortak alanların kullanımlarının durdurulması/sınırlandırılması,

11. Yemek hizmetinde kumanya sistemine geçilerek, tüm personelin bir araya gelmesinin önlenmesi, 

12. Yemekhane, taşıma, lojistik gibi hizmetleri sağlayan firmalar ile kendi bünyelerinde konu hakkında alınan tedbirler hakkında bilgi edinilmesi,

13. Akademik ve idari birimlerde yapılması gereken her türlü toplantının ertelenmesi, zorunlu olan toplantıların ise online platformlarda yapılması, yapılamıyorsa gerekli önlemlerin (mesafeli oturma düzeni, mekanın havalandırılması, el dezenfektanları vb.) alınması, 

14. Akademik ve idari personelimiz haricinde, öğrencilerimizin, mezun ve mensuplarımızın yerleşkemize girişlerinin kontrol altına alınması,

15. Personellerin bu süreçte olabildiğince bir araya gelmesini önlemek için personel sayısının azaltılması konusunun üst yönetime teklif edilmesi,

16. COVID-19 ile ilgili kamu kurumları tarafından hazırlanan video, slayt, afiş, broşür gibi materyallerin hem dijital ortamlardaki durumlarının kontrol edilmesi ve gerekirse güncellenerek geliştirilmesi,

17. COVID-19 ile ilgili bilgilendirme paylaşımlarına Meslek Yüksekokulumuz resmi sosyal medya hesaplarından periyodik olarak devam edilmesi,

18. COVID-19 ile ilgili yerleşkemizde asılmış basılı materyallerin sayılarının, durumlarının, içeriklerinin kontrollerinin sağlanarak güncellenmesi, 

19. COVID-19 ile ilgili bilgilendirmenin tüm personele ve öğrencilere elektronik posta ile gönderilmesi,

20. Tüm personelin durumu hafife alan ve/veya panik yaratan yorumlardan imtina etmeleri konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması,

21. Uzaktan Eğitim sisteminin hayata geçirilmesi ihtimaline karşı olanakların değerlendirilerek, tüm hazırlıkların hızlı bir şekilde tamamlanması kararları alınmıştır.

Komisyon Üyeleri 

Öğr. Gör. Berker KOCATÜRK (Komisyon Başkanı) 

Öğr. Gör. Aynur KARAKAYA (Üye) 

Öğr. Gör. Pelin AYKUTLAR (Üye) 

Öğr. Gör. Cansu Hazal YANARDAĞ (Üye) 

Saliha ERTAN (Üye) 

Ayşe BALABAN EMRECİK (Üye) 

Batuhan KETENCİ (Üye)  

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

- 09.03.2020 tarihi itibari ile Uzaktan eğitim sisteminin oluşturulması ve sorunsuz devam etmesine destek olmaktadır.

- Meslek Yüksekokulumuz bünyesindeki tüm öğrencilerin kolayca iletişim kurabilecekleri 7/24 online iletişime geçilebilen ve her türlü sorunu %100 çözümleme oranına sahip uzem@kavram.edu.tr adı altında bir bağlantı hattı kuruldu. 30.04.2020 tarihi itibariyle gelen tüm sorunlara %100 çözüm oranıyla hizmet vermiştir. 

- Meslek Yüksekokulumuz bünyesindeki tüm öğrencilerin UZEM sistemine erişim ve sınav kullanımına yönelik eğitim içerikleri oluşturularak web sayfası, sosyal medya ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden paylaşılmıştır.

- Akademik personele yönelik UZEM sisteminin kullanımına yönelik detaylı eğitim içerikleri oluşturulmuş ve dokümanlar paylaşılmıştır.

- Akademik ve İdari tüm personelin bu süreçte evlerinden çalışmaları için gerekli altyapılar hazırlanmıştır.

İDARİ TEKNİK VE DESTEK BİRİMİ

- 09.03.2020 tarihi itibariyle meslek yüksekokulumuzda tüm tuvaletlerin girişine ve kat girişlerine dezenfektan makineleri takılmıştır.

- 09.03.2020 tarihi itibariyle, birim olarak hazırlamış olduğumuz el yıkama hijyeni ile ilgili detaylı bilgilendirme broşürleri meslek yüksekokulumuzdaki tüm panolara asılmıştır.

- 17.03.2020 tarihinde meslek yüksekokulumuzdaki dezenfeksiyon işlemi uzman firma tarafından yapılmıştır.

- Her gün, meslek yüksekokulumuzdaki akademik ve idari çalışan ofisleri, kütüphane ve genel kullanıma açık olan tüm alanlar, temizlik personelleri tarafından hijyen kurallarına uygun temizlenmektedir. Söz konusu rutin temizlik işlemlerinde kullanılan temizlik ürünlerine ilave olarak dezenfektan etkili ürünler de kullanılmaya başlanmıştır.

- 16.03.2020 tarihi itibariyle yemekhanede kişilerin sosyal mesafeyi koruyabilmesi için belirlenen oturma düzenine uygun olarak gerekli önlemler alınmıştır.

- 30.03.2020 tarihi itibari ile alınacak tedbirler kapsamında, meslek yüksekokulumuzdaki yemekhane yemek servisine kapatılmıştır.

- 19.03.2020 tarihinde çalışan sayısını minimuma indirmek için, iş akışını aksatmayacak şekilde nöbet listeleri hazırlanarak, nöbetleşe çalışma sistemine geçilmiştir.

- Personel servis ve kurum araçlarımız uzman ilaçlama firması tarafından dezenfekte edilmiştir.

- Meslek Yüksekokulumuzdaki personellerin nöbet sistemine geçmiş olmalarından dolayı, personel servisleri yeniden düzenlenmiştir.

 - Personel servis araçlarında sosyal mesafenin korunması amaçlanarak, koltuk oturma mesafeleri kuralına uygun olarak ayarlanmıştır.

- 03.04.2020 tarihi itibari ile Taşeron firmalarda çalışan (ISS-TAV) personel sayısı azaltılmıştır.

- Mart ayı içerisinde, taşeron firmalar kendi personellerine Covid-19 tedbirleri kapsamında detaylı eğitimler düzenlemiştir.

- Meslek Yüksekokulumuz girişinde personele maske ve eldiven dağıtımı yapılmış olup okula giren kişilerin tümüne ateş ölçümü yapılmıştır.

BASIN, TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

Duyuru

- Web sitemizde, 09 Mart – 14 Eylül 2020 arasında covid-19 ile ilgili 3 duyuru yayınlanmıştır. Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

Haber

- Web sitemizde, 09 Mart –14 Eylül 2020 arasında covid-19 ile ilgili toplam 8 haber yayınlanmıştır. Haberleri görüntülemek için tıklayınız.

 

Yayınlar

- Basın kuruluşlarında 09 Mart – 14 Eylül 2020 arasında covid-19 ile ilgili toplam 368 yayınımız yer almaktadır. Haber yayınlarını incelemek için tıklayınız.

Sosyal Medya

Sosyal medya hesaplarımızdan, 09 Mart – 14 Eylül 2020 arasında covid-19 ile ilgili toplam 16 paylaşım gerçekleştirilmiştir. Sosyal medya paylaşımlarını incelemek için tıklayınız.

Pop-up

- Web sitemizde, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek olmak amacıyla pop-up yayınlanmıştır. Pop-up yayınını görüntülemek için tıklayınız.

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

- Covid-19 sebebiyle 2019-2020 Bahar döneminde kayıt dondurmak isteyen öğrencilere Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden online olarak başvuru yapabilecekleri bir ekran tanımlandı.

- Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları esasları ve Covid-19 ile ilgili yapılacak etkinliklerin duyurusu yapıldı.

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR BİRİMİ

-Meslek Yüksekokulumuz Sağlık Kültür ve Spor Birimi bünyesinde faaliyet gösteren revirimizde görevli personelimiz (Uzman Doktor – Hemşire) Covid-19 ile ilgili alınması gereken tedbirleri alarak başvuruda bulunan akademik – idari personelimizin sağlık hizmeti almasına yardımcı olmaktadır.

-Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan spor tesisinin temizliği taşeron firma (ISS) bünyesinde koordine edilerek yapılmıştır. Bünyemizde bulunan tesis personel tarafından dönüşümlü olarak küresel salgın ile ilgili önlemleri almaya devam etmektedir.

-Sağlık Kültür ve Spor Birimi bünyesinde çalışmalarını yürüten uzman psikoloğumuz, Covid-19 virüsü salgını sebebiyle psikolojik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için Online Psikolojik Danışmanlık Hizmeti sağlamaktadır. Bu bağlamda bilgi almak ve başvuruda bulunmak için uzman Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik  (pdr@kavram.edu.tr)  online randevu alınabilmektedir. Böylece öğrenci gizliliğine önem verilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

-Uzman Psikoloğumuzun, küresel salgın hakkında bilgilendirme videoları yüksekokulumuzun web sitesinde ve dijital kanallarında yayınlamıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

-Covid-19 küresel salgını nedeniyle meslek yüksekokulumuza gelemeyen öğrencilerimiz için Fizyoterapi Programı Öğr. Gör. Elif UZUN’un hazırladığı video sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanmıştır. Video için tıklayınız.

-Sağlık Kültür ve Spor Birimi bünyesinde toplam 65 online etkinlik düzenlenmiştir. Düzenlenen etkinlikleri görüntülemek için tıklayınız.