• İngilizce Konuşma Kulübü (Conversation Club)
  • Kavram Çeviri Topluluğu (kurulması planlanmaktadır).