Program Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi ve sosyal hizmetlere ilişkin İzmir ilindeki AÇSHB İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları, Belediyeler ve Sivil Toplum Örgütleri ile eşgüdümlü olarak çalışmaktadır.