Sosyal Hizmetler Programı, sosyal hizmetin faaliyet gösterdiği alanlara ilişkin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak ve yüksek öğretimin ileri aşamalarına geçişi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda sosyal hizmetler programının odak grubunu çocuklar, gençler, aileler, engelliler, kadınlar, yaşlılar, mülteciler ve azınlık gruplar oluşturmaktadır. Bu gruplara yönelik yapılacak çalışma ve araştırmalar program kapsamı içerisindedir.

Programın çalışma alanlarını, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar (İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, Çocuk ve Sevgi Evleri, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri vb.),  Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel hastaneler, Özel Kuruluşlar (Bakım merkezleri, kreşler vb.), İş-Kur il müdürlükleri (Meslek Kodu: 3412.05; Meslek Adı: Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı; Meslek Ana Grubu: Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları) oluşturmaktadır.