Esin ZENGİN TAŞ

Zengin Taş, E. (2019)LGBTİ Hükümlüler ve Sosyal Hizmet Müdahalesi, Doktora Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. (Devam ediyor)

Zengin Taş, E., Duman, N. (2018) “Yetişkin Hükümlülere Yönelik Klinik Sosyal Hizmet Uygulamaları”, International Journal of Human Sciences-(Yayında) 

Zengin Taş, E. (2015) “An Investigation on the Effectiveness of Family Education Program in Prisoners”, International Journal of Prisoner Education, 35, 76-84. 

Zengin Taş, E. (2015) “Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısıyla Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerin Psiko-sosyal Boyutu ve Sosyal Hizmet”, GENDES Kadın ve Aile Araştırmaları Merkezi yayını, 1 (2), 78-83. 

Zengin, L. E. (2013) Ergenlerde Evden Kaçma Davranışının Sosyo-demografik Özellikler ve Aile İşlevleri Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı. 

Zengin, E. (2010) “İzmir BSRM İlk Kabul Birimine Polis Kanalıyla Getirilen Çocukların Genel Özellikleri, İzmir ASPB İl Müdürlüğü Yayını, No:6, 41-46.

Projeler

Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Hizmetlerinde Kurumsal İyileştirme”, Bilimsel Araştırma Projesi, 2015 (Sonlandı) 

“Women Empowerment Project: Employment and Life Skills”, İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI), T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Uygulayıcı, 2016 (Sonlandı).

 

Zeynep ATA

Ata, Z. (2016)  I. Uluslararası Göç ve Çocuk Sempozyumu (Üsküdar Üniversitesi),  “Türkiye’de Çocuk Hakları ve Göç” sözlü bildiri.

Ata, Z. (2019)   Uluslararası Mardin Artuklu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, “Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarın Çocukta Yarattığı Etkiler ve Çocuğun Cinsel Sömürü Aracı Olarak Kullanılması” sözlü bildiri.

Ata, Z. (2018) “Suça Sürüklenmiş Çocuklarda Aile Faktörünün Etkisi”, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü yayınlanmamış tezli yüksek lisans çalışması.

Ata, Z. (2019) “Geçmişten Günümüze Çocuk Mağduriyetleri”, Sosyal Çalışma dergisi, (yayın aşamasında).