Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğrencileri sağlık sektörü içerisinde orta ve üst düzey yönetim kademelerinde araştırma ve çalışma yapabilirler.