Öğr. Gör. Semih Salman:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Salman Semih (2018).  Psikanalitik Yaklaşım Açısından Baba-Oğul İlişkisi: Gişe Memuru ve Beş Vakit Filmleri.   Sinefilozofi, 3(5), 145-159. (Yayın No: 4307337)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Salman Semih (2019).  Yeşim Ustaoğlu Sinemasında Aile: Araf ve Tereddüt Filmlerinin Analizi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 12(1), 351-367., Doi: https://dx.doi.org/10.18094/josc.410925 (Kontrol No: 4815769) 

Kuruoğlu Huriye, Salman Semih (2017).  Medyada Yaşlılık ve Türk Sinemasında Yaşlılık Temsili.  Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2(3), 1-23. (Kontrol No: 4307304)

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Salman Semih (2018).  Yeni Medyanın Gelişimi: Türkiye’de İnternet Dizilerinin Oluşumu. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (IMS) - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi(1), 40-40. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4307363)

Kuruoğlu Huriye, Salman Semih (2018).  2010 Sonrası Türk Komedi Sinemasında Erkek Kahraman Stereotipi.  International Conference on Cultural Informatics, Communication Media Studies (CICMS-2018) - Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi, 247-253. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4307388)

Salman Semih (2017).  Yıldız Savaşları Serisinde Baba-Oğul İlişkisi.  Lefke Avrupa Üniversitesi - 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4307377)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: 

Medya ve Beden, Bölüm adı:(Medyada Yaşlı Beden Temsili: Son Koşu Filmi Örneği) (2018)., Salman Semih, Detay Yayıncılık, Editör: Huriye Kuruoğlu, Kadriye Töre Özsel, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 344, ISBN:9786052540527, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4514184)

Projelerde Yaptığı Görevler:

Genç Topluluk Medyası Yapıcıları İçin Sosyal Girişimcilik (Social Entrepreneurship for Young Community Media Makers), Avrupa Birliği, Eğitmen: TOPSÜMER FÜSUN, Yürütücü: GÖZTAŞ AYLİN, Eğitmen: SALMAN SEMİH,Eğitmen:KUŞKU ÖZDEMİR EMEL, Eğitmen: GÜZELOĞLU EBRU BELKIS,Eğitmen:GÜZELOĞLU CEM, Eğitmen: ORAL ERDAL, Eğitmen: ELGÜN ASLI, Eğitmen: ÜSTÜNDAĞLI ERTEN ELİF, 01/09/2016 – 28/02/2019 (ULUSLARARASI) 

Social Media for Upskilling Unemployed and Low Skilled Adult Workersfor Digital Society, Avrupa Birliği, Araştırmacı: ELGÜN ASLI, Araştırmacı: KUŞKU ÖZDEMİR EMEL, Araştırmacı: GÜZELOĞLU EBRU BELKIS, Yönetici: GÖZTAŞ AYLİN, 01/09/2018 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)

Çalıştay:

Çocuk İstismarının Nedenleri ve Koruyucu Önlemler Çalıştayı, Çocuk İstismarını önlemek ve toplumu bilgilendirmek için yapılabilecek çalışmalar, Kadın ve Demokrasi Derneği, Çalıştay, 06.04.2018 -07.04.2018 (Ulusal)

Öğr. Gör. Ahmet Buğra Kalender:

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Kalender Ahmet Buğra, Özkan Sibel (2018). Çağdaş Fransız Sinemasında Gaspar Noe: 
”Dönüş Yok” Filmi Üzerine Dramaturjik Bir İnceleme. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları 
Sempozyumu (ISMS) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4514205) Ankara, Türkiye

Kalender, Ahmet Buğra (2019). Göç Sineması Bağlamında Sınıfsal Bir Değerlendirme: Aki Kaurismaki ve Mülteci Filmleri. Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi / International Cinema and Youth Congress (Tam Metin/Sözlü Sunum) Eskişehir, Türkiye

 

Öğr. Gör. Kubilay Aksun: 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Aksun Kubilay (2019).  “Güneşe Yolculuk Filminde İç Göç Ve Öteki Kimliğinin Temsili Üzerine Bir Çözümleme”.  Uluslararası Sinema Ve Gençlik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4855968)

Referanduma Doğru ‘Toplum ve Medya’-İZMİR SANAT, 2017 Anayasa referandum sürecinde medya analizi, Çalışma Grubu Üyesi, 01.03.2017 -31.03.2017 (Ulusal)