HANDE DEMİRCİ:

 • DEMİRCİ YAVUZ, DEMİRCİ HANDE (2017).  Terör, Terörizm Kavramları İle Turizm - Terörizm İlişkisi.  AL FARABİ 1 INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3627776).
 • KURT HANDE, CENGİZ EKREM (2013).  İnternette Ağızdan Ağıza Pazarlama Faaliyetini Motive Eden Faktörler, Gümüşhane   Trabzon ve Giresun Örneği.   TÜMSİAD Uluslararası Kobi Şurası (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2625347). 
 • 3.Turizm Şurası Tebliğler Kitabı, Bölüm adı:(Terörün İstanbul Turizmine Etkileri) (2018)., DEMİRCİ HANDE,DEMİRCİ YAVUZ,  Özel Matbaası, Editör:Kültür ve Turizm Bakanlığı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 713, ISBN:978-975-17-3949-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4176422).
 • Kalite Yönetim Sistemleri, Bölüm adı:(Kalite Çemberleri ve TKY Uygulamalarında Kullanılabilecek Araçlar) (2017). İNCE CEMAL,GÜRİPEK EDİZ,ÇAVUŞOĞLU SELİN,ARAL YILMAZ NEBAHAT,ÖZCEYLAN AYCA,TURHAN ERKAN,DEMİRCİ HANDE,KIZILER NESLİHAN,  Lisans, Editör: E.Memnan Yıldırım; M.Emiin Merter, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 216, ISBN:978-605-9898-07-4, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3577352).
 • DEMİRCİ HANDE (2019).Turizmde Dış Kaynak Kullanımının Örgütsel Güven ve Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkileri. KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ. Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum). (Yayın No:978-605-69046-4-6).
 • SAYGILI DERYA, DEMİRCİ HANDE, SAMAV UFUK (2019).Coğrafi İşaretli Türkiye Peynirleri. 2.ULUSAL SÜTÇÜLÜK KONGRESİ. (POSTER)

DERYA SAYGILI:

 1. Projelerde Yaptığı Görevler:
 • Yoğurtlarda Doğal Yolla Meydana Gelen Benzoik Asitin Belirlenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü:Şaban Meriç,Araştırmacı: KINIK ÖZER, Araştırmacı: SAYGILI DERYA, Araştırmacı: Yerlikaya Oktay, Araştırmacı: AKAN ECEM, 01/01/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL) 
 • Farklı Protein Katkılarıyla Zenginleştirilmiş Fermente Süt İçeceklerinin Duyusal Tercihler Ve Fonksiyonel Özellikler Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: KARAGÖZLÜ CEM, Araştırmacı: SAYGILI DERYA, 01/08/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
 • Süt Kaynaklı Enterococcus Faecıum Ve Enterococcus Durans Suşlarının Probiyotik Yoğurt Ve Probiyotik Süt İçeçeği Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: Yerlikaya Oktay, Araştırmacı: SAYGILI DERYA, Araştırmacı: AKPINAR ASLI, 26/06/2014 - 26/06/2018 (ULUSAL)
 • Mersin Uçucu Yağı İçeren Yenilebilir Film Üretimi Ve Kaşar Peynirinin Muhafazasında Mikrobiyal İnaktivasyona Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: SAYGILI DERYA, Yürütücü: KAVAS GÖKHAN, 01/06/2014 - 10/08/2015 (ULUSAL)
 1. Bildiriler:

Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler:

 • Saygılı, D., Yerlikaya, O ve Karagözlü, C. 2019. A Product With High Probiotic Potential: Camel Milk. III. Uluslararası Devecilik ve Deve Güreşleri Sempozyumu. İzmir (Sözlü)
 • Saygılı, D, Yerlikaya, O ve Karagözlü C. 2018. An Alternative Athlete Beverage: Chocolate Milk. 29th International SCIENTIFIC - EXPERTCONFERENCE OF AGRICULTUREAND FOOD INDUSTRY (Poster)
 • Yerlikaya, Y, Akpınar, A ve Saygılı, D. 2018. Fermented milks containing propionibacteria: Physicochemical, rheological, microbiological and sensory properties. 26th International ICFMH Conference (Poster)
 • Karagözlü, C. ve Saygıl, D. 2016. Bakteriyofaj Enkapsülasyonu ve Potansiyel Uygulamaları. 12. Gıda Kongresi. Edirne. (Sözlü)
 • Saygılı, D. Ve Karagözlü C.  2016. Probiyotik Mikroorganizmaların Taşınması ve Depolanmasında Alternatif Bir Yöntem: Kefiran Bazlı Yenilebilir Film. 12. Gıda Kongresi. Edirne. (Poster)
 • Yerlikaya, O., Saygılı, D., Karagözlü, C. 2016. Deve Sütü: Bileşimi, Sağlık Üzerine Etkileri, Deve Sütü Ürünleri. I. Uluslararası Devecilik Sempozyumu. Selçuk, İzmir. (Sözlü)
 • Saygılı, D., Kavas, G. ve Kavas N. 2015. Güvenli Üretim, Güvenilir Gıda. 5. Gıda Güvenliği Kongresi. 7-8 Mayıs. İstanbul. (Poster)
 • Saygılı, D., Kavas, G. ve Kavas N. 2015. Anne Sütü ve Cytomegalovirüs. 5. Gıda Güvenliği Kongresi. 7-8 Mayıs. İstanbul. (Poster)
 • Saygılı, D., Kavas, G. ve Kavas N. 2015. Sağlıklı Yaşam İçin Güvenilir Gıda. 5. Gıda Güvenliği Kongresi. 7-8 Mayıs. İstanbul. (Poster)

Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler:

 • Aksu, A. Ve Saygılı, D. 2019. Fermente Süt Ürünlerinde Tüketici Algısı: Tutundurma Stratejileri. 2. Ulusal Sütçülük Kongresi. İzmir. (Sözlü)
 • Saygılı, D., Demirci, H. ve Samav, U. 2019. Coğrafi İşaretli Türkiye Peynirleri. 2. Ulusal Sütçülük Kongresi. İzmir. (Poster)
 • Saygılı, D. Ve Karagözlü, C. 2019. Fermente Süt İçeceklerinde Süt Bazlı Protein Kullanım Olanakları. 2. Ulusal Sütçülük Kongresi. İzmir. (Poster)
 • Yerlikaya, O., Akpınar, A ve Saygılı, D. 2019. Set Tipi Probiyotik Yoğurt Üretiminde Enterococcus faecium ve Enterococcus durans suşlarının Lactobacillus delbruecki subsp. bulgaricus ve Streptococcus thermophilus İle Kombine Kullanımı.2. Ulusal Sütçülük Kongresi. İzmir. (Poster)
 • Saygılı, D., Yerlikaya, O ve Karagözlü C. 2017. Süt Endüstrisinde Ozon Uygulamaları. I. Ulusal Sütçülük Kongresi. Ankara. (Poster)
 • Saygılı, D, Döner, D., İçier, F. ve Karagözlü, C. 2017. Farklı Sütlerden Elde Edilen Kefirlerde Farklı Sıcaklıklarda İnkübasyon Uygulamasının Reolojik ve Mikrobiyolojik Özellikler Üzerine Etkisi.. I. Ulusal Sütçülük Kongresi. Ankara. (Sözlü)
 • Karagözlü, C ve Saygılı, D. 2017. Bebeklerde Atopi ve Probiyotiklerin Önemi. I. Ulusal Sütçülük Kongresi. Ankara. (Poster)
 • Karagözlü, C. ve Saygılı, D. 2016. Bakteriyofaj Enkapsülasyonu ve Potansiyel Uygulamaları. 12. Gıda Kongresi. Edirne. (Sözlü)
 1. Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergiler:

 • KAVAS, G., KAVAS, N., SAYGILI, D., 2015. The Effects of Thyme and Clove Oil Fortified Edible Films On Physical, Chemical and Microbiological Characteristics of Kashar Cheese. Journal of Food Quality. 38: 405–412.
 • KAVAS, N., KAVAS, G., SAYGILI, D., 2015. Use of ginger essential oil-fortified edible coatingsin Kashar cheese and its effects on Escherichia coliO157:H7 and Staphylococcus aureus. CyTA - Journal of Food. http://www.tandfonline.com/loi/tcyt20

Ulusal Hakemli Dergiler:

 • SAYGILI, D. ve KARAGÖZLÜ, C. 2017. Bakteriyofaj Enkapsülasyonu ve Potansiyel Uygulamaları. GIDA. 42 (1): 58-66. 
 • KAVAS, G., KAVAS, N., SAYGILI, D., 2014. Ozonun Antimikrobiyal Özelliği. DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, NİSAN-2014, Sayı:2014-04, Yıl:17, Sayfa: 92- 95. İSTANBUL.
 • KAVAS, G., KAVAS, N., SAYGILI, D., 2014. Anne Sütünde Antikanserojenik Bir Protein: Hamlet. DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, MART-2014, Sayı:2014-03, Yıl:17, Sayfa: 92- 95. İSTANBUL.
 • KAVAS, G., DİNÇBUDAK, H., SAYGILI, D., 2014. Yoğurt ve Dondurmanın Birlikteliği: Yoğurt Dondurması. DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, OCAK-2014, Sayı:2014-01, Yıl:17, Sayfa: 92- 95. İSTANBUL.
 • KAVAS, G., KAVAS, N. 2013. Silimarin ve Sağlık. DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, MART-2013, Sayı:2013-03, Yıl:17, Sayfa: 91 - 94. İSTANBUL.
 • KAVAS, G., KAVAS, N., SAYGILI, D., 2013. Trans Palmitoleik Asit: Süt ve Süt Ürünlerindeki ve Sağlığa Etkileri.. DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, HAZİRAN-2013, Sayı:2013-06, Yıl:17, Sayfa: 91 - 94. İSTANBUL.
 • KAVAS, G., KAVAS, N., SAYGILI, D., 2013. Laboratuarlarda Biyogüvenlik Uygulamalari. DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, EKİM-2013, Sayı:2013-10, Yıl:17, Sayfa: 91 - 94. İSTANBUL.
 • KAVAS, G., KAVAS, N., SAYGILI, D., 2013. Biyokoruma Ve Süt Endüstrisinde Kullanımı. DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, TEMMUZ-2013, Sayı:2013-07, Yıl:17, Sayfa: 91 - 94. İSTANBUL.
 • KAVAS, G., KAVAS, N., SAYGILI, D., 2013. Süt Ve Süt Ürünlerinin Raf Ömrünün Uzatılmasında Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamaları. DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, AĞUSTOS-2013, Sayı:2013-08, Yıl:17, Sayfa: 91 - 94. İSTANBUL.
 • KAVAS, G., KAVAS, N., SAYGILI, D., 2013. Farklı Uçucu Yağ İçeren Yenilebilir Film ve Kaplamaların Mikrobiyal İnaktivasyona Etkisi. DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, KASIM-2013, Sayı:2013-11, Yıl:17, Sayfa: 34 - 37. İSTANBUL
 • KAVAS, G., KAVAS, N., SAYGILI, D., 2013. Anne Sütü: Cytomegalovirus. DÜNYA yayıncılık, GIDA Dergisi, ARALIK-2013, Sayı:2013-12, Yıl:17, Sayfa: 34 - 37. İSTANBUL.

UFUK SAMAV:

Ulusal Hakemli Dergiler

 • Özkan, D., Samav, U., Girgin G., 2017. Gastronomi ve Aşçılık Öğrencilerinin Gıda Hijyeni ve Gıda Güvenliği Konusunda Bilgi, Tutum ve Uygulama Düzeylerinin Ölçülmesi. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(1), 1-11

Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler

 • Üner, M., Akdağ, G., Samav, U., Akmaz A., Yetim, A 2018. Tat ve Lezzet Bileşeni Olarak Acı Tadın Sınıflandırılması, Mutfaklarda Bilinçli Olarak Kullanılması: Scoville Acılık Ölçeği Cemil Meriç 10.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi. Hatay.
 • Saygılı, D., Demirci, H. Samav, U. 2019. Coğrafi İşaretli Türkiye Peynirleri. 2. Ulusal Sütçülük Kongresi. İzmir. (Poster)