Neden İKMYO Adalet Programını Tercih Etmeliyim ?

Staj imkanları, uygulamaya yönelik derslerin varlığı, her bir bölümün uzmanlarının katılımcı olduğu etkinliklerin sıklığı, Doğuş ve Beykent Üniversitelerinde 4 yıllık bölümlere geçişte avantajlar, ders intibak ve muafiyet işlemlerinde kolaylıklar; genç, dinamik ve gelişime açık akademik kadro, İngilizce eğitimin ihtiyari olmasıdır.