Öğr. Gör. Umut Eren GÖÇMEN:

Spinoza Felsefesinde Sosyal Sözleşme Düşüncesi (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Tezi; Danışman: Engin TOPUZKANAMIŞ)

 

Öğr. Gör. İmge KUZGUN İNCE:

Türk Ceza Hukuku Açısından Mobbing (KırıkkalevÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Tezi)

Çağatay, ÜSTÜN – İmge, KUZGUN, “Hayvan Hakları için Yeni Bir Umut ‘İnsan Olmayan Kişi’ Kavramı”, Fasikül Hukuk Dergisi, Yıl: 5, S.47, Ekim 2013, s. 13-19.

Raquella, M., THAMAN, “The Most Restrictive Environment The Incarceration of Children with Disabilities in the United States. Alameda County, California as a Case in Point”, Çev.: İmge KUZGUN, 3. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Editör: Adem SÖZÜER, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eylül 2013, s. 869-884.

 

Öğr. Gör. Alper AKSU: 

The Legal Nature of Private Nursing Home and Nursing Home Elderly Care Center Admission Contract in Turkish Law, PEOPLE: International Journal of Social Sciences, Vol: 4, Issue: 2, 2018, pp. 1785-1795.

“Legal Natureof Nursing Homes and Nursing Home Elderly Care and Rehabilitation Centers AdmissionAgreement in Turkish Law”, 2018 – International Conference onBusiness, Economics, Law, Language & Psychology (ICBELLP).

“Karar İncelemesi: İkinci Temyiz İncelenmesinde Verilen Görevsizlik Kararı Decision of Jurisdiction Given in the Second Appeal Examination”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, Cilt: 19, Sayı: Özel, 2017, ss. 2373-2388.

Kat Mülkiyetinin Devri Zorunluluğu, Adalet Yayınevi, Ankara 2013.